Zarząd Spółki

dr inż. Janusz Wójcik
Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Wójcik
Wiceprezes Zarządu

granitinprodpokwandw